bản quyền tác phẩm

Tranh chấp bản quyền kịch bản phim “Nhịp sinh tử”.

       Tranh chấp bản quyền kịch bản phim “Nhịp sinh tử”. Tranh chấp bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tăng cao trong giai đoạn hiện nay. Thị trường điện ảnh Việt Nam vốn bị cạnh tranh cao bởi văn hóa điện ảnh nước ngoài, đặc biệt là các nước có Đọc tiếp

Quyền dịch tác phẩm và tác phẩm dịch

Quyền dịch tác phẩm và tác phẩm dịch. Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn. Do đó, tác phẩm dịch là một tác phẩm phái sinh.