Bảo hô bản quyền tác giả

Tại sao phải đăng ký bản quyền phần mềm

Đăng ký bản quyền phần mềm là việc làm hết sức cần thiết, mỗi một phần mềm được thiết kế và sáng tạo nên đều mang công sức và thành quả lao động miệt mài của tác giả. Nếu chỉ cần sáng tạo nên phần mềm và để đó thì rất dễ bị ăn cắp trắng Đọc tiếp