bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc có sự kết hợp của các yếu tố trên. Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ khi đáp ứng đầy đủ các điều Đọc tiếp