Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Thủ Tục Khiếu Nại, Phản Đối Đơn Đăng Ký nhãn hiệu

 Theo quy định Luật Sở Hữu Trí Tuệ, khi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được đăng trên công báo sở hữu công nghiệp đến trước khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ là khoảng thời gian mà bên thứ 3 có quyền phản đối đơn.  Việc phản đối đơn là căn cứ Đọc tiếp

Nhãn hiệu hàng hóa với thương hiệu có gì khác nhau?

       Không biết từ bao giờ niềm đam mê với kinh doanh lại ngấm vào con người tôi sâu nặng đến vậy. Trước đơn giản chỉ là một con bé học sinh đi bán sách cho các bạn trong lớp, chẳng hiểu nhãn hiệu hay thương hiệu là gì, là sinh viên năm Đọc tiếp