bảo hộ quyền tác giả

Vi phạm bản quyền bìa sách của công ty TNHH Đông Tây – Trách nhiệm thuộc về ai? (kỳ 1)?

         Sáng tạo là lĩnh vực vô hạn, không có điểm dừng của con người. Mỗi sản phẩm được hình thành trên cơ sở của sự sáng tạo đều là “con đẻ” của tác giả và cần được pháp luật công nhận, bảo hộ. Những người tạo nên tác phẩm đó gọi Đọc tiếp

Đăng ký bản quyền tác giả

Bản quyền tác giả đang len lỏi vào từng kẽ nhỏ của cuộc sống khi mà liên tiếp những vấn đề vi phạm bản quyền, mua bán bản quyền…trở thành tiêu điểm của xã hội, trở thành những chủ đề thu hút độc giả trong các lĩnh vực kinh tế, giải trí trong suốt một Đọc tiếp