Bình Thuận

Đăng ký thương hiệu độc quyền tại Bình Thuận

      Đăng ký thương hiệu độc quyền tại Bình Thuận. Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Trung tâm tỉnh là thành phố Phan Thiết nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km về Đọc tiếp