Cà Mau

Đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cà Mau

      Đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cà Mau. Cà Mau là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nằm về phía cực Nam nước Việt Nam. Diện tích tự nhiên trên 5.359 km2. Dân số trên 1,2 triệu người. Địa hình Cà Mau là đồng bằng thuần nhất, sông rạch chằng Đọc tiếp