Cái kết của cuộc đua tranh chấp về về sáng chế – HTC và NOKIA

Cái kết của cuộc đua tranh chấp về về sáng chế – HTC và NOKIA

Cuộc chiến bằng sáng chế giữa các hàng luật sản xuất điện thoại thông minh lớn đã trở thành một phần phổ biến trong nền công nghiệp khoa học. Trong những năm gần đây, từ khi hãng Apple giới thiệu điện thoại Iphone và châm ngòi cho sự bùng nổ của thị trường điện thoại Đọc tiếp