Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ xác lập quyền sở hữu công  nghiệp. Tài sản của các tổ chức, cá nhân đều được pháp luật bảo vệ, kể cả tài sản trí tuệ. Trong đó, quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn Đọc tiếp