Cần Thơ

Đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cần Thơ

      Đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, giữa một mạng lưới sông ngòi kênh rạch. Cần Thơ tiếp giáp với 5 tỉnh:  phía Bắc giáp An Giang và Đông Bắc giáp Đồng Tháp, phía Nam giáp Hậu Giang, phía Đọc tiếp