Chả mực hạ long

Sau EVFAT, Việt Nam tập trung đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm đồ gỗ

Bảo hộ thương hiệu “Chả mực Hạ Long”

Bảo hộ thương hiệu “Chả mực Hạ Long”. Thành phố Hạ Long là thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở trung tâm của của tỉnh và phát triển thành nơi hội tụ văn hóa, kinh tế của khu vực. Thành phố Hạ Long với chiều dài bờ biển gần 50km xen giữa những dãy Đọc tiếp