châu âu

Châu Âu cân nhắc việc sửa đổi luật bản quyền nội dung số

Châu Âu cân nhắc việc sửa đổi luật bản quyền nội dung số

Thứ tư mới đây, các nhà lập pháp châu Âu đã công bố một bản kế hoạch sửa đổi cơ chế bảo hộ bản quyền đối với các nội dung video và âm nhạc trong thế giới số cũng như việc các nội dung số có thể bị chia sẻ trên các trang web điện Đọc tiếp

EU thay đổi quy định về bảo hộ nhãn hiệu

Năm 2016 sẽ là thay đổi lớn nhất đối với luật nhãn hiệu tại Châu Âu kể từ việc thành lập cộng đồng nhãn hiệu châu âu (CTM) và năm 1996. Trung tâm điều phối nhãn hiệu châu Âu mới sẽ được thực hiện vào tháng 1 năm 2016, dù nó sẽ cần thời gian Đọc tiếp