có thể dùng kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài không

Có thể dùng kiểu dáng công nghiệp có ở nước khác không

Có thể dùng kiểu dáng công nghiệp có ở nước khác không. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm bao gồm đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố này. Theo đó, mỗi sản phẩm khi được mang ra thị trường sẽ mang một kiểu Đọc tiếp