Đại diện cục sở hữu trí tuệ

Tại sao nên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua tổ chức đại diện

       Tại sao nên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua cơ quan đại diện. Đăng ký nhãn hiệu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không phải là thủ tục bắt buộc đối với các chủ thể kinh doanh nhưng lợi ích của việc đăng ký đó hoàn toàn không thể Đọc tiếp