Dán nhãn năng lượng

Đăng ký dán nhãn năng lượng

“Nhãn năng lượng” là một khái niệm không còn mới mẻ trên thị trường so với những năm trước đây. Các công ty trong ngành sản xuất các thiết bị điện cần thiết phải biết qui định của pháp luật về vấn đề này. Để thực hiện chính sách tiết kiệm năng lượng, Nhà nước Đọc tiếp