đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần chú ý điều gì?

    Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần chú ý điều gì? Kiểu dáng, hình khối, đường nét, màu sắc, sự kết hợp giữa các yếu tố này hay nói chung là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được gọi là kiểu dáng công nghiệp. Đây một trong số các đối tượng Đọc tiếp

Quyền ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Quyền ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài có thể nhận biết được dưới dạng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc là sự kết hợp giữa các yếu tố này của một sản phẩm. Kiểu dáng công nghiệp là đối tượng của Đọc tiếp