Hồ sơ đăng ký bản quyền

vi phạm bản quyền tác giả

Giảng viên khoa nhiếp ảnh – Đòi bản quyền tác giả từ OMO Việt Nam

Giảng viên khoa nhiếp ảnh  – Đòi bản quyền từ tác giả từ  OMO Việt Nam. Có những sự cố hi hữu xảy ra nhưng lên án một sự thật mà cần cả xã hội phải có tiếng nói. Quyền sở hữu trí tuệ vốn dĩ là một sợi dây rất mong manh, nếu không cẩn Đọc tiếp

Hồ sơ đăng ký bản quyền, quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký bản quyền, quyền tác giả được Cục bản quyền tác giả quy định về số lượng và biểu mẫu. Theo đó để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký Quyền tác giả, người nộp đơn cần chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký như sau:

Sử dụng tác phẩm không phải xin phép hay trả tiền thù lao.

Những sáng tác về văn học, nghệ thuật, khoa học…được gọi chung là tác phẩm. Một khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chât nhất định thì người sáng tạo ra nó sẽ được xác định là tác giả và mặc nhiên được hưởng các quyền kinh tế, nhân thân trong Đọc tiếp