Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Bảng phân loại hàng hóa như thế nào

Xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu chính là xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Theo đó, việc phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ này dựa trên bảng phân loại hàng hóa dịch vụ mà Cục sở hữu trí tuệ cung cấp chứ không phải sẽ dựa trên danh Đọc tiếp

đăng ký nhãn hiệu

Hướng dẫn mô tả mẫu nhãn hiệu trong tờ khai đăng ký

Việc đăng ký nhãn hiệu chắc hẳn không phải là thủ tục mới lạ của cá nhân/doanh nghiệp đã và đang hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam. Bởi lẽ, trong quá trình làm việc với chuyên ngành tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, Chúng tôi đã đại diện cho nhiều cá Đọc tiếp

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – nhanh còn kịp

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa – nhanh còn kịp. Đây là việc làm cần thiết để bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ, việc cân nhắc lựa chọn hình thức đăng ký nhãn hiệu hàng hóa vào thời điểm này là vô cùng thích hợp. Bởi lẽ, Việt Nam đang tham gia đàm phán Đọc tiếp

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?

        Đăng ký nhãn hiệu là việc làm rất quan trọng để chủ sở hữu có thể xác lập độc quyền của mình đối với nhãn hiệu, không có người thứ ba có thể xâm phạm đến việc sử dụng nhãn hiệu của mình. Với lợi ích mà việc đăng ký nhãn hiệu Đọc tiếp

Những tài liệu cần có trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Những tài liệu cần có trong hồ sơ Nhãn hiệu. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Vì vậy, mỗi tổ chức cá nhân khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh bao giờ cũng lựa chọn và sử dụng cho Đọc tiếp