Bảng phân loại hàng hóa như thế nào

Bảng phân loại hàng hóa như thế nào

Xác định nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu chính là xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu. Theo đó, việc phân loại nhóm hàng hóa, dịch vụ này dựa trên bảng phân loại hàng hóa dịch vụ mà Cục sở hữu trí tuệ cung cấp chứ không phải sẽ dựa trên […]

Read More

Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền – tưởng ngắn mà dài?

Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền – tưởng ngắn mà dài?

       Trong những năm gần đây, tuy vấn đề bảo hộ thương hiệu đã dần dần tiếp cận được đối với nhiều chủ thể kinh doanh nhưng nó vẫn còn khá “mới”, nhiều người còn tỏ ra khá e ngại khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu với Cục sở hữu trí tuệ. […]

Read More

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

       Kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển, các doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu cho mình vừa phải chống đỡ sự cạnh tranh trong nước, vừa phải đối mặt với sự đầu tư lớn mạnh của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng như vậy chưa phải đã hết, các […]

Read More

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá mặc dù không bắt buộc nhưng được khuyến khích thực hiện với mục đích giúp cho chủ sở hữu của nhãn hiệu được độc quyền sử dụng và ngăn chặn hành vi làm giả và nhái thương hiệu.

Read More