Quy trình đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu – Ai quyết định được vận mệnh của chúng ta

Đăng ký nhãn hiệu – Ai quyết định được vận mệnh của chúng ta. Vốn dĩ việc đăng ký nhãn hiệu thường được những người làm kinh doanh quan tâm, bởi vì tính chất tên gọi và đại diện mà nó mang lại. Mỗi một loại sản phẩm, đều được ưu ái dành cho một tên Đọc tiếp

Đăng ký nhãn hiệu – Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Biên giới

Đăng ký nhãn hiệu – Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Biên giới. Quyền của con người trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ngày càng có vai trò quan trọng, nhận thấy Nhà nước ta ngày một quan tâm đến vấn đề bảo hộ quyền liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí Đọc tiếp

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền chậm mà nhanh

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền chậm mà nhanh. Đăng ký nhãn hiệu được hiểu một cách đơn giản là việc cá nhân, tổ chức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Cục sở hữu trí tuệ. Nhãn hiệu ở đây là dấu hiệu có thể nhìn thấy được và có khả Đọc tiếp

Đăng ký thương hiệu cho ngành Y tế

Đăng ký thương hiệu cho ngành Y tế. Sức khỏe chính là tài sản vô giá của mỗi con người. Chính vì vậy, việc bảo vệ tài sản đó càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn lúc nào hết. Đây cũng chính là lĩnh vực được quan tâm đầu tư nhất trong xã hội. Đọc tiếp

Quy trình đăng ký nhãn hiệu

Quy trình đăng ký nhãn hiệu. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Pháp luật không bắt buộc các tổ chức cá nhân phải đăng ký thì mới được sử dụng nhãn hiệu.