thủ tục đăng ký sáng chế

Patent là gì? Đăng ký sáng chế

Patent là gì? Đăng ký sáng chế

Patent là gì? Đăng ký sáng chế. Patent là giấy chứng nhận về sáng chế được pháp luật công nhận và cấp cho chủ sở hữu sáng chế. Patent được cấp khi sáng chế đăng ký bảo hộ có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) để Đọc tiếp

Đăng ký sáng chế và việc Facebook sở hữu bằng sáng chế “Kiểm soát bạn xấu"

Đăng ký sáng chế và việc Facebook sở hữu bằng sáng chế “Kiểm soát bạn xấu”. Facebook là trang mạng xã hội được quan tâm số một hiện nay. Với nhiều tính năng vượt trội từ việc chia sẻ thông tin, giao lưu kết bạn, chia sẻ ảnh và trò chuyện trực tuyến, đây được xem Đọc tiếp

Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế. Sáng chế là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế. Theo quy định của pháp luật sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định băng việc ứng dụng các quy luât tự nhiên. Để đươc đăng ký sáng chế phải đáp ứng được đầy đủ Đọc tiếp

Nội dung của hợp đồng sử dụng sáng chế

Nội dung của hợp đồng sử  dụng sáng chế. Sở hữu công nghiệp là một trong số các quyền sở hữu trí tuệ với các đối tượng cụ thể bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bổ trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và Đọc tiếp

Chấm dứt thẩm định đơn đăng ký

Chấm dứt thẩm định đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp trước thời hạn. Tất cả các đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đều được Cục sở hữu trí tuệ xử lý theo những trình tự nhất định như sau: tiếp nhận đơn; thẩm định hình thức; công bố đơn hợp lệ; thẩm định nội Đọc tiếp

Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Căn cứ xác lập quyền sở hữu công  nghiệp. Tài sản của các tổ chức, cá nhân đều được pháp luật bảo vệ, kể cả tài sản trí tuệ. Trong đó, quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn Đọc tiếp

Cách viết bản mô tả sáng chế

Cách viết bản mô tả sáng chế. Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một trong những tài liệu cần thiết khi tiến hành đăng ký sáng chế là bản mô Đọc tiếp