Tra cứu nhãn hiệu

Sau EVFAT, Việt Nam tập trung đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm đồ gỗ

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền – bước đầu khởi nghiệp

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền – bước đầu khởi nghiệp. Căn cứ theo quy định của  pháp luật, cụ thể Luật doanh nghiệp và Luật sở hữu trí tuệ thì việc đặt tên doanh nghiệp không được trùng, tương tự gây nhầm lẫn đối với tên nhãn hiệu. Cũng theo nguồn tin tại một số Đọc tiếp

Đăng ký nhãn hiệu

Tra cứu đăng ký nhãn hiệu trực tuyến

       Tra cứu đăng ký nhãn hiệu trực tuyến. Trung tâm thương hiệu là đơn vị trực thuộc LUẬT QUỐC DÂN – Đại diện sở hữu công nghiệp – Cục sở hữu trí tuệ. Tra cứu nhãn hiệu giúp kiểm tra khả năng đăng ký nhãn hiệu thành công của chủ sở hữu, đưa Đọc tiếp