“Trường sinh” nhãn hiệu của hãng sữa nào?

“Trường sinh” nhãn hiệu của hãng sữa nào?

Sự việc xảy ra cách đây khá lâu nhưng những bài học của vụ việc tranh chấp về nhãn hiệu “Trường sinh” như một lời cảnh báo cho các doanh nghiệp khi bị hành vi của doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình. Sự việc cụ thể như Đọc tiếp