vi phạm sở hữu trí tuệ

Căn bệnh “Nan Y” Mang Tên Fake

       Căn bệnh “Nan Y” Mang Tên Fake. Nếu như trước đây danh từ “Fake” chưa được sử dụng hay nhắc đến nhiều thì hiện nay từ ngữ đó ngày càng phổ biến và trải rộng trên thị trường thương mại Việt Nam. Fake (nhái) được sử dụng để ám chỉ hành vi làm hàng giả, Đọc tiếp

Đăng ký nhãn hiệu – trả lại “tên” cho em

       Theo quy định của pháp luật sở hữu thì nhãn hiệu được hiểu là dấu hiệu dùng để phân biệt sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với chủ thể khác. Đơn giản, nhãn hiệu là tên gọi mà chủ thể dùng để đại diện cho sản phẩm, dịch Đọc tiếp

Tranh chấp nhãn hiệu – kiện về gia công hàng hóa

     Tranh chấp nhãn hiệu – kiện về gia công hàng hóa. Gia công hàng hóa có bị coi là vi phạm hay không? Nhiều công ty chỉ nhận hợp đồng gia công hàng hóa cho một bên khác, tuy nhiên chính vì những tranh chấp nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa đó mà Đọc tiếp

Nhãn hiệu độc quyền bị xâm phạm

       Nhãn hiệu độc quyền bị xâm phạm. Đăng ký nhãn hiệu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không phải là thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật. Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khi “nghĩ” ra một cái tên nhãn hiệu đại diện cho sản phẩm hàng Đọc tiếp