Thẩm định hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc kết hợp của các yếu tố này.

Kiểu dáng công nghiệp được pháp luật bảo hộ khi tiến hành đăng ký tại cục Sở hữu trí tuệ. Theo quy định của pháp luật, để tiến hành đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì phải trải qua một quy trình theo luật định. Trong đó, quy đình đầu tiên và không thể thiếu là thẩm định hình thức đơn. Vậy, tiến hành thẩm định hình thức đơn có mục đích gì, các công việc cần tiến hành khi tiến hành thẩm định hình thức đơn?

Mục đích của thẩm định hình thức đơn là kiểm tra việc tuân thủ các quy định đối với đơn, từ đó đưa ra quyết định đơn hợp lệ hay không.

Nội dung của quá trình thẩm định hình thức đơn:

  • Kiểm tra số lượng tài liệu có trong đơn
  • Kiểm tra hình thức các tài liệu
  • Kiểm tra nội dung các tài liệu
  • Kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ và ra thông báo
  • Xử lí tài liệu bổ sung, sửa chữa thiếu sót

Thời hạn thẩm định hình thức đơn: là khoảng 1 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trong trường hợp người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của cục Sở hữu trí tuệ mà nộp đơn bổ sung, sửa chữa thiếu sót thì thời hạn được tăng thêm 1 tháng.