Thành phần của  Nhãn hiệu. Nhãn hiệu được hiểu đơn giản theo Luật SHTT là dấu hiệu phân biệt hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân này với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức cá nhân khác.

Như vậy làm thế nào để hiểu đúng nghĩa nhất về nhãn hiệu và các thành phần cấu tạo nên nhãn hiệu?

Nhãn hiệu bao gồm:

+   Là các chữ cái,chữ viết kết hợp lại với nhau, dưới dang có nghĩa hoặc không có nghĩa, sắp xếp theo thứ tự hoặc không theo thứ tự có thể là chữ viết, chữ in, hoặc đã được cách điệu.

+   Là Logo, hình vẽ, hình chụp, thể hiện dưới các hình thức khác nhau, vẽ thông thường, vẽ cách điệu, hoặc cũng có thể là sự kết hợp của hình ảnh ba chiều.

+  Là sự kết hợp của hình ảnh và các chữ cái, tùy theo cách thể hiện mà mỗi cá nhân tổ chức thể hiện mà lại có những cách sắp xếp khác nhau.

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu như:

Đáp ứng được khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

 Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hơp thành 1 tổng thể dễ nhận biêt dễ ghi nhớ.