Louis Tran

Louis Tran

Louis Tran (Mr.) Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.  Ông Louis Trần có thể hỗ trợ khách hàng các mảng liên quan tới Sáng chế, nhãn hiệu quốc tế và đặc biệt các công việc liên quan tới xử lý xâm phạm quyền….

Nguyễn Thuỳ Dương

Nguyễn Thuỳ Dương

Là một chuyên gia Bản quyền. Bà Dương với 05 năm kinh nghiệm làm việc đã trực tiếp hỗ trợ hơn 300 doanh nghiệp và tác giả đăng ký xác lập bản quyền tác giả. Trực tiếp tham gia hơn 10 vụ tranh chấp bản quyền lớn với giá trị vi phạm hàng triệu USD…

Bùi Thị Lan

Bùi Thị Lan

BÙI THỊ LAN (Ms) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliq…