Xã hội càng phát triển, con người càng coi trọng tính trí tuệ trong bất cứ lĩnh vực nào và kể cả các lĩnh vực nghệ thuật, văn học, xã hội, điện ảnh… cũng không ngoại lệ. Vì vậy, việc đăng ký bản quyền tác giả cho các tác phẩm trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Việc đăng ký này sẽ tránh làm phát sinh những tranh chấp có thể xảy ra trong tương lai cho các tác giả và chủ sở hữu của tác phẩm.

LIÊN HỆ NGAY: 0978 938 505 (Ms. Lan)

Mặc dù pháp luật không quy định đây là thủ tục bắt buộc nhưng nó lại rất cần thiết bỏi khi xảy ra tranh chấp, tổ chức, cá nhân nào đã đực cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả của mình nữa trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Vậy làm thế nào để đăng ký bảo hộ quyền tác giả?

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả được thực hiện dưới hai phương thức sau:

  • Trực tiếp: Các cá nhân, tổ chức có thể trực tiếp đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả
  • Gián tiếp: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể ủy quyền cho Công ty luật Quốc Dân để thực hiện việc đăng ký bản quyền tác giả

Hãy liên hệ ngay đến Trung tâm Phát triển thương hiệu để được tư vấn trực tiếp

Đơn đăng ký bản quyền tác giả bao gồm:

  • Tờ khai đăng ký quyền tác giả
  • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả
  • Giấy ủy quyền cho công ty luật Quốc Dân
  • Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
  • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả hoặc đồng chủ sở hữu

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận dăng ký quyền tác giả là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ. Giấy chứng  nhận này có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Đăng ký bảo hộ thương hiệu # Tại sao phải đăng ký bản quyền# Bản quyền tác giả

Bài viết liên quan

1. Bản quyền Game của Việt Nam bị Trung Quốc đánh cắp

2. Vi phạm bản quyền bìa sách của công ty TNHH Đông Tây – Trách nhiệm thuộc về ai? (kỳ 1)

3. Vi phạm bản quyền bìa sách của công ty TNHH Đông Tây – Trách nhiệm thuộc về ai? (kỳ 2)

4. Văn phòng đại diện Cục bản quyền tác giả TP Hồ CHí Minh.