Mơ màng trong những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nửa đêm giật mình, tôi lại nhận được một cuộc gọi điện thoại của anh nhạc sĩ mà tôi quen để tư vấn về thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Liệu thủ tục đó có khó như các bạn vẫn nghĩ?

Hãy liên hệ trực tiếp đến Trung tâm thương hiệu để được tư vấn miễn phí!

Việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ tránh làm phát sinh những tranh chấp không đắng có về thời điểm sáng tạo cũng như về tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm. Nó giúp cho chủ sở hữu, tác giả có thể bảo hộ cho tác phẩm của mình mà không có hành vi nào xâm phạm quyền tác giả của mình.

Trong trường hợp, cá nhân, tổ chức là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã ủy quyền cho công ty Luật Quốc Dân, hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả sẽ bao gồm các tài liệu cơ bản sau đây:

  1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả
  2. 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả
  3. Giấy ủy quyền cho công ty luật Quốc Dân
  4. Các giấy tờ khác cần thiết theo quy định của pháp luật

Các giấy tờ khác ở đây là cá giấy tờ tùy theo từng tình huống cụ thể sẽ có thêm một số tài liệu vào hồ sơ

  • Trường hợp được kế thừa lại quyền tác giả là tài liệu chứng minh quyền thụ hưởng do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa
  • Trường hợp có nhiều tác giả đối với tác phẩm đó là văn bản đồng ý của các đồng tác giả
  • Trường hợp có đồng chủ sở hữu với tác phẩm đó là văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu tác phẩm đó.
    Liên hệ 0978938505 ( Mr Tiên) hoặc Email: Luatsubanquyen@gmail.com