Vai trò của các sản phẩm trí tuệ trong cuộc sống không ngừng gia tăng, cùng với đó, nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ngày càng được nâng cao. Các chủ thể đã tích cực sử dụng các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Luật Quốc Dân xin hướng dẫn Quý khách hàng về thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

1. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ:

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục bản quyền tác giả hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các địa phương).

2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

b) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan. Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung;

g) Bản sao giấy tờ tùy thân của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

4. Dịch vụ của Luật Quốc Dân:

– Sau khi nhận được yêu cầu từ phía Quý khách hàng, tiến hàng tư vấn lựa chọn các hình thức đăng ký;

– Soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu từ phía Quý khách hàng. Những tài liệu Quý khách hàng cần chuẩn bị cho Luật Quốc Dân:

  • Bản sao tác phẩm (02 bản) hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.
  • Bản sao giấy tờ tùy thân của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

– Thay mặt khách hàng nộp đơn đăng ký quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả;

– Trong thời hạn từ 15-20 ngày, bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

– Khiếu nại đơn theo yêu cầu từ phía Quý khách hàng.

Mọi thắc mắc xin Quý khách hàng liên hệ trực tiếp đến Luật Quốc dân chúng tôi để được giải đáp chi tiết. Miss. Lan: (+84) 978938505 

Mr. Tiên: (+84) 977305787