Thủ tục đăng ký sáng chế tại Nhật Bản. Đăng ký sáng chế tại Nhật Bản là việc làm vô cùng quan trọng bởi việc đăng ký sáng chế sẽ tránh được những tranh chấp có thể xảy ra đối với doanh nghiệp khi đầu tư vào thị trường Nhật Bản.

Điều kiện của sáng chế để được đăng kí bảo hô:

 • Có tính mới
 • Có tính sáng tạo.
 • Có tính hữu ích.

Thẩm định viên của Cục Sáng chế Nhật Bản (JPO) sẽ tiến hành thẩm định và quyết định xem sáng chế đăng ký có thỏa mãn các điều kiện trên không. Chủ sở hữu sáng chế có thể nhờ các đại diện sở hữu trí tuệ để giúp mình trong việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký và theo đuổi đơn tại JPO.

Hồ sơ đăng ký sáng chế 

 • Đơn đăng ký sáng chế;
 • Bản mô tả sáng chế;
 • Bản vẽ sáng chế;
 • Lời cam kết của chủ đơn
 • Thông tin người nộp đơn

Nắm bắt được những khó khăn của các chủ sở hữu sáng chế trong việc đăng ký sáng chế tại Nhật Bản, Công ty Luật Quốc dân (NACI Law) xin giới thiệu dịch vụ đăng ký sáng chế tại Nhật Bản như sau:

Quy trình làm việc của NACI Law:

 • Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế tại Nhật Bản;
 • Tư vấn về các thủ tục pháp lý và đại diện trong việc nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế tại Nhật Bản;
 • Làm thủ tục xin gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ tại Nhật Bản;
 • Thẩm định và đánh giá hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp tại Nhật Bản;
 • Thẩm định và đánh giá khả năng xâm phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo vệ các quyềnn của khách hàng đối với sáng chế được bảo hộ tại Nhật Bản;