Thủ tục đăng ký sáng chế. Theo quy định của pháp luật sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định băng việc ứng dụng các quy luât tự nhiên.

Để đươc đăng ký sáng chế phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện: có tính mới, sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiêp.

Các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ sáng chế không bao gồm:

– Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

–  Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

–  Cách thức thể hiện thông tin;

–  Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

–  Giống thực vật, giống động vật;

–  Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

–  Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Quy trình làm việc của NACI Law:

 • Ngay khi nhận yêu cầu của Quý khách hàng, NACI Law sẽ tiến hành tư vấn miễn phí các thủ tục, quy trình, thời gian đăng ký bảo hộ sáng chế.
 • Tiến hành tư vấn trực tiếp trong trường hợp Quy khách hàng yêu cầu.
 • Soạn thảo hồ sơ cân thiết để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế.
 • Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Cục SHTT.
 • Có trách nhiệm thông báo về tình trạng đơn cho Quý khách hàng trong quá trình đăng ký sáng chế.
 • Nhận tất cả các công văn, phối hợp cùng với Quý khách hàng sửa đổi bổ sung, khiếu nại (nếu có).
 • Tiến hành theo dõi và bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

Hồ sơ mà Quý khách hàng cần chuẩn bị:

 • Bản mô tả sáng chế (theo mẫu)
 • Bản vẽ kỹ thuật, ảnh chụp của sáng chế
 •  Thông tin người nộp đơn
 •  Thông tin của tác giả
 •  Giấy ủy quyền (theo mẫu)