Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn. Để được pháp luật bảo hộ quyền của tác giả/ chủ sở hữu của thiết kế bố trí mạch thì tác giả/ chủ sở hữu phải tiến hành đăng ký thiết kế bố trí tại Cục sở hữu trí tuệ.

Vậy thủ tục tiến hành đăng ký cần tiến hành như thế nào?

Sau đây, NACI Law xin hướng dẫn những thủ tục cần thiết khi tiến hành đăng ký thiết kế bố trí:

Hồ sơ cần thiết

 • Tờ khai
 • Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí, gồm 04 bộ;
 • Mẫu mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí, gồm 04 mẫu, nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại;
 • Bản mô tả mạch tích hợp sản xuất theo thiết kế bố trí, bao gồm các thông tin nhằm làm rõ bản chất của thiết kế bố trí.
 • Thông tin người nộp đơn

Phạm vi dịch vụ của NACI Law

 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến đăng ký thiết kế bố trí, thời gian, thủ tục cũng như chi phí.
 • Tra cứu khả năng đăng ký của thiết kế bố trí.
 • Soạn thảo hồ sơ cân thiết để nộp hồ sơ đăng ký thiết kế bố trí tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ đăng ký thiết kế bố trí tại Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Nhận tất cả các công văn, phối hợp cùng với Quý khách hàng sửa đổi bổ sung, khiếu nại (nếu có).
 • Tiến hành theo dõi và bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí.