Người nộp đơn, cá nhân, tổ chức có quyền và lợi ích liên quan đến những quyết định, thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì có quyền khiếu nại lên cơ quan nhà nước về sở hữu công nghiệp.Vậy khi tiến hành khiếu nại các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải thực hiện các thủ tục nào?

Dưới đây, NACI Law chia sẻ với Qúy khách hàng những thông tin liên quan đến thủ tục khiếu nại:

Thời hiệu thực hiện khiếu nại:

  • Khiếu nại lần 1: chín mươi ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại biết được hoặc nhận được thông báo hay quyết định về xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu
  • Khiếu nại lần 2: ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nai lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc kể từ ngày mà người có quyền khiếu nại biết được hoặc nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Hồ sơ cần thiết

  • Tờ khai khiếu nại
  • Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại
  • Bản sao quyết định, thông báo bị khiếu nại của cục Sở hữu trí tuệ.
  • Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu( trong trường hợp khiếu nại lần hai)
  • Giấy ủy quyền( trường hợp thông qua đại diện)
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí.