Thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận nhãn hiệu. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của bạn đang có một số sai sót, hoặc bạn muốn thay đổi thông tin chủ sở hữu văn bằng bảo hộ nhưng bạn không biết các thủ tục tiến hành sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Sau đây, NACL Law xin chia sẻ với bạn những thông tin cần thiết liên quan đến thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Các trường hợp tiến hành sửa đổi:

 • Thay đổi tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ
 • Thay đổi chủ sở hữu của văn bằng bảo hộ
 • Yêu cầu sửa đổi một số chi tiết nhưng không làm thay đổi đáng kể nhãn hiệu trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Yêu cầu giảm bớt một, một số hàng hóa, dịch vụ trong nhóm sản phẩm hoặc một, một số nhóm sản phẩm mang nhãn hiệu.

Chủ sở hữu văn bằng muốn thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì phải lập văn bản yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nộp lên cục Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ cần thiết:

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Tài liệu chứng minh sự thay đổi( trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, hoặc chủ sở hữu)
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung thay đổi
 • 5 mẫu nhãn hiệu sau khi sửa đổi( nếu sửa đổi chi tiết mẫu nhãn hiệu)
 • Giấy ủy quyền( nếu thông qua đại diện chủ sở hữu công nghiệp)
 • Hóa đơn, chứng từ nộp phí, lệ phí