Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Bạn là chủ sở hữu của văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp? Văn bằng của bạn có một số thiếu sót hay bạn muốn thay đổi một số thông tin trên văn bằng bảo hộ của mình. Tuy nhiên, bạn không biết phải thực hiện những thủ tục nào và phải thực hiện ra sao?


Sau đây, NACI Law xin chia sẻ với bạn những thông tin bạn cần biết khi tiến hành thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp của mình.

Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc sửa đổi các thông tin sau trên văn bằng bảo hộ của mình:

  • Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên, địa chỉ của tác giả, chủ sở hữu văn bằng.
  • Loại bỏ một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp, một hoặc một số sản phẩm có trong  bằng bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu loại bỏ một hoặc một số đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp.

Hồ sơ cần thiết

  • Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ
  • Bản gốc văn bằng bảo hộ
  • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi
  • Tài liệu chứng minh việc thay đổi thông tin của tác giả, chủ sở hữu văn bằng bảo hộ.
  • 5 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp ( nếu yêu cầu sửa kiểu dáng công nghiệp)