Đăng ký nhãn hiệu độc quyền không phải là một thủ tục bắt buộc theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ để được sử dụng nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ mà chủ sở hữu kinh doanh. Tuy nhiên, khi sản phẩm hoặc dịnh vụ đó tạo nên được một vị trí nhất định thì việc đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lại lại cơ sở pháp lý để bảo hộ quyền sở hữu pháp nhãn hiệu. Trong khi một số chủ thể, doanh nghiệp “thờ ơ” với việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa thì những doanh nghiệp nước ngoài lại đang hướng đến những giá trị thương hiệu tương lại của nhãn hiệu.

      Không chỉ riêng về nhãn hiệu, số lượng sáng chế của nước ngoài cũng nhiều hơn hẳn so với Việt Nam. Do đó, thấy một điều là người dân Việt Nam có sáng tạo nhưng lại không biết cách để bảo vệ những công trình sáng tạo đó. Những sáng chế của Việt Nam chủ yếu mang đi thi ở các cuộc thi sáng chế trong nước mà không chú ý đến bằng độc quyền sáng chế.

      Theo như thống kê của Cục sở hữu trí tuệ – Bộ khoa học & Công nghệ, năm 2014 có khoảng 4.400 đơn đăng ký sáng chế, tuy nhiên đơn của công dân là người Việt Nam là 10% và trong số 1.500 bằng sáng chế độc quyền được cấp thì chỉ có 3% là của người Việt Nam. Về đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia thì các doanh nghiệp nước ngoài hàng năm vẫn nộp đơn đều đều vào Việt Nam. Các quốc gia đăng ký nhiều như: Mỹ là 1.700 đơn, sau đó là Nhật Bản với gần 1.300 đơn, Trung Quốc là hơn 900 đơn..(thống kê năm 2014).

       Do đó, các doanh nghiệp nước ngoài luôn chú trọng quan tâm đến các vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đó cũng là một nguyên nhân để lý giải rằng những quốc gia này có nền kinh tế rất phát triển. Đó cũng là một bài học về ý thức thương hiệu, chiến lược thương hiệu mà chúng ta cần phải học hỏi nhiều.

        Để đăng ký nhãn hiệu nhanh nhất trên toàn quốc, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

  • Giấy ủy quyền (mẫu TRUNG TÂM THƯƠNG HIỆU cấp);
  • Mẫu nhãn hiệu;
  • Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  • Thông tin người nộp đơn.

Liên hệ 0978938505 (Mr.Tiên) hoặc Email: luatsubanquyen@gmail.com để được tư vấn!!!