Tranh chấp bản quyền phần mềm – Làm thế nào để bảo vệ quyền tác giả (kỳ 1)

.Phần mềm máy tính – khó khăn trong việc xác định bản quyền

Theo quy định của pháp luật, quyền tác giả sẽ mặc nhiên được xác lập ngay từ khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức nhất định. Cho nên vấn đề quan trọng là xác định thời điểm nào tác phẩm sẽ được coi là đã được định hình đó.

Tuy nhiên, điều này không phải là lúc nào cũng dễ thực hiện nhất là đối với các tác phẩm là phần mềm vì nó không giống như các tác phẩm khác. Ý tưởng của phần mềm cho dù được hình thành thì tác giả cũng không thể thực hiện thủ tục đăng ký xác lập bản quyền bởi pháp luật không thừa nhận việc bảo hộ đối với ý tưởng. Thêm vào đó, ý tưởng của phần mềm do đặc tính của công nghệ nen nó khá dễ bị bắt chước. Người đến sau chỉ cần ăn cắp được ý tưởng đó thì đã có thể triển khai, phát triển phần mềm đó theo một hướng khác mới hơn nhưng vẫn dựa trên ý tưởng cũ đó. Vì vậy, rất dễ xảy ra trường hợp hai phần mềm của hai tác giả khác nhau nhưng lại sở hữu hai phần mềm khác nhau. Khi đó việc xác định được tác giả thực sự của phềm mềm là rất khó khăn và đôi khi việc xác định cũng không chính xác.

Vì vậy, đối với các tác phẩm là phần mềm các tác giả nên tự tìm cách bảo vệ tác phẩm của mình ngay khi chỉ mới hình thành ý tưởng để xây dựng phần mềm đó bởi pháp luật sẽ không bảo hộ ý tưởng này.

Hiện nay, với sự phát triển khá nhanh của ngành công nghệ thông tin cũng như nhu cầu ứng dụng các sản phẩm từ ngành công nghệ này vào thực tế là rất lớn đã kéo theo sự ra đời của hàng loạt tác phẩm là phần mềm. Đồng nghĩa với đó là sự xuất hiện của các tranh chấp về bản quyền phát sinh từ việc đánh cắp ý tưởng của các tác phẩm là phần mềm bởi hành vi này khá dễ thực hiện và lợi ích đạt được cũng khá cao. Thực tế hiện nay cho thấy, đã có nhiều tranh chấp phần mềm phát sinh với quá trình giải quyết phức tạp, khó khăn.