Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tại sao cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công nghiệp chính là sự thể hiện ra bên ngoài (hình dáng bên ngoài ) của sản phẩm được thể hiên dưới các dạng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc chính là sự kết hợp của các yếu tố trên.

Để được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu:

 • Kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới – chính là sự khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp được bộc lộ công khai dưới bất kỳ hình thức nào ở trong nước hoặc ngoài nước.
 • Kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng được tính sáng tạo, kiểu dáng công nghiêp không được tạo ra một cách dễ dàng đối với những người có hiểu biết trung bình trong cùng một lĩnh vực.
 • Và có khả năng áp dụng công nghệ để sản xuất ra, chế tạo hàng loat sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.
 • Điểm mấu chốt của kiểu dáng công nghiệp chính là tính mới và khả năng áp dụng công nghiệp. trong trường hợp các kiểu dáng công nghiệp được tạo ra mà không đáp ứng được các yếu tố trên thì không được coi là kiểu dáng công nghiệp mà chỉ được coi là bản quyền tác giả ( sự sáng tạo).

Quyền của tác giả, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp được pháp luật bảo vệ khi kiểu dáng công nghiệp đó được đăng ký. Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp sẽ tạo ra một hành lang pháp lý bảo vệ khỏi bất kỳ chủ thể nào có hành vi xâm phạm làm giảm uy tín cũng như chất lượng của các kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp chính là việc tác giả, chủ sở hữu nộp đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ. Trong thời hạn từ 12- 14 tháng kể từ ngày nộp đơn, nếu không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào cũng như đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ trên kiểu dáng công nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng mà Quý khách hàng cần chuẩn bị

 • Thông tin địa chỉ người sử dụng hoặc giấy đăng ký kinh doanh.
 • Bản chụp mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp cần đăng ký.

Phạm vi dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Luật Quốc Dân:

 • Tư vấn sơ bộ về hồ sơ thủ tục, thời gian, báo phí.
 • Tiến hành tra cứu khả năng đăng ký của kiểu dáng công nghiệp.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký.
 • Thay mặt Quý khách hàng nộp đơn đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.
 • Tiến hành theo dõi, bàn giao cho Quý khách hàng Giấy chứng nhận kiểu dáng.
 • Thay mặt Quý khách hàng làm các thủ tục khiếu nại (nếu có).

 

One thought on “Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Comments are closed.