Quản lý và sử dụng.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn, trong khi đó Bằng độc quyền sáng chế yêu cầu nộp lệ phí duy trì hàng năm, Hết 15 năm hiệu lực kiểu dáng công nghiệp sẽ không được bảo hộ….