Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn bằng nhãn hiệu

Hồ sơ thay đổi địa chỉ văn bằng nhãn hiệu

Trong quá trình sản xuất và kinh doanh, có thể có sự thay đổi trụ sở chính đối với chủ sở hữu là Tổ chức, hoặc địa chỉ thường trú, tạm trú nếu chủ sở hữu là cá nhân. Vi vậy, việc thay đổi địa chỉ nhãn hiệu trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (thay đổi địa chỉ văn bằng nhãn hiệu) là việc cần thiết phải làm để đảm bảo tư cách chủ sở hữu của mình.

Việc thay đổi địa chỉ văn bằng nhãn hiệu là công việc cần thiết đối với mỗi cá nhân tổ chức khi thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận nhãn hiệu. Khi tiến hành thực hiện thay đổi, chủ sở hữu Giấy chứng nhận nhãn hiệu sẽ hạn chế 1 cách tối đa nhất về việc chứng minh trong trường hợp xảy ra tranh chấp với các cơ quan chức năng.

Hồ sơ sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

– Tờ khai đăng ký thay đổi địa chỉ văn bằng nhãn hiệu theo mẫu tại TT 01/2007/TT – BKHCN. Đối với tờ khai, cần lưu ý về việc viết đúng và đầy đủ rõ ràng các thông tin xin thay đổi, lưu ý không viết tắt. Có chữ ký tại tất cả các trang của tờ khai.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp. Trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cần tiến hành thủ tục xin cấp lại cùng với hồ sơ sửa đổi.

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận địa chỉ mới/chứng minh thư nhân dân/sổ tạm trú của chủ sở hữu. Đối với trường hợp không cung cấp được các hồ sơ trên, chủ đơn phải tiến hành thực hiện làm công văn giải trình và cam kết.

– Giấy ủy quyền tiến hành công việc (Trường hợp thông qua đại diện).

– Chứng từ lệ phí cho việc thay đổi địa chỉ.

Facebook messengerFacebook messenger