TRẢ LỜI CÔNG VĂN NỘI DUNG THÀNH CÔNG – NHÃN HIỆU AI CHA ĐƯỢC CẤP VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN

 

 

 

 

Nhãn hiệu “Ai Cha” có số đơn 4-2018-44497 nộp đơn ngày 17/12/2018. Khi tiến hành tra cứu nhãn hiệu nhận thấy: nhãn hiệu có khả năng đăng ký thấp do tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Ancha” có số đơn 4-2017-15796 nộp ngày 01/06/2017.

Sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng các chuyên viên phòng SHTT của NaciLaw đã đưa ra kết luận:

Nhãn hiệu “”  có phần chữ “ancha” được viết liền cùng một phông chữ tạo thành từ tự đặt, không có ý nghĩa trong Tiếng Việt.

Tuy nhiên, nhãn hiệu “Ai Cha” được viết tách biệt hai từ “Ai” và “Cha”. Trong đó, từ “Cha” là từ Hán-Việt có nghĩa là “trà” mô tả cho chính sản phẩm trà sữa tại nhóm 30 của nhãn hiệu “Ai Cha” do đó có khả năng sẽ không được bảo hộ riêng, tuy nhiên được phép xuất hiện trong nhãn hiệu với phần chữ “Ai” có khả năng phân biệt. Do đó, Nhãn hiệu “Ai Cha” không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “”.

Đại diện cho khách hàng, NaciLaw đã tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Ai Cha.

Ngày 25/05/2020 Cục SHTT cấp Quyết định số 21696/SHTT-NH về việc dự định cấp văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí cho đơn đăng ký nhãn hiệu “Ai Cha”.

Facebook messengerFacebook messenger