NACI LAW BẢO HỘ NHÃN HIỆU THÀNH CÔNG TẠI ĐỨC CHO KHÁCH HÀNG

Naci Law là đơn vị đại diện Sở hữu công nghiệp trong và ngoài nước; đã đại diện cho Công ty Cổ phần Canzy Việt Nam tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Canzy và Latino tại nước Đức thông qua Nghị định thư Madird vào tháng 08.2019.

Tại Việt Nam, cả hai nhãn hiệu đều đã được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho thiết bị nhà bếp, thiết bị gia dụng, trong đó nhãn hiệu Canzy với số đơn 4-2019-29077 và nhãn hiệu Latino với số đơn 4-2019-31041. Sau đó, 02 nhãn hiệu này đã được nộp quốc tế thông qua Nghị định thư Madrid có chỉ định vào quốc gia Đức và xin hưởng quyền ưu tiên bởi đơn đăng ký cơ sở tại Việt Nam. Qua quá trình xét nghiệm hình thức đơn đăng ký bởi Cơ quan SHTT thế giới WIPO và xét nghiệm nội dung bởi quốc gia được chỉ định là nước Đức, hiện tại cả hai nhãn hiệu đều đã được bảo hộ độc quyền tại nước Đức, Cụ thể thông tin về nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ như dưới đây:

Facebook messengerFacebook messenger