BẢO HỘ THÀNH CÔNG KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP “CHAI NHỰA”

Tên KDCN: Chai Nhựa

Số đơn: 3-2018-00318

Ngày nộp đơn: 09/02/2018

Số Bằng: 28031

Ngày cấp bằng: 24/01/2019.

Chai nhựa có rất nhiều các ứng dụng trong đời sống, vì vậy mỗi doanh nghiệp luôn muốn xây dựng, phát triển kiểu dáng khác biệt nhằm đánh dấu thương hiệu của họ. Theo đó, Công ty TNHH sản xuất Hoàng Nguyên đã thiết kế dòng sản phẩm chai nhựa và thúc đẩy việc bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp với tự hỗ trợ của Naci Law.

Đại diện theo uỷ quyền của Công ty, ngày 09/02/2018 Naci Law đã tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “Chai nhựa” có số đơn là 3-2018-00318. Bằng việc đáp ứng toàn bộ các yêu cầu bảo hộ, đơn đăng ký đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 28031 vào ngày 24/01/2019. Quyết định này tiền đề giúp cho Công ty TNHH sản xuất Hoàng Nguyên phát triển độc quyền kiểu dáng trên dưới sự bảo hộ của pháp luật.

Facebook messengerFacebook messenger