ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG – SÁNG CHẾ VIETTEL TẠI VIỆT NAM

Sáng chế “Hệ thống và phương pháp xác định nguồn phát tín hiệu Rađa trong không gian ba chiều” đăng ký ngày 25/10/2017 với số đơn 1-2017-04239 tại Cục SHTT Việt Nam.

Sáng chế đề cập đến hệ thống

Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp xác định vị trí nguồn phát tín hiệu ra đa trong không gian ba chiều bằng các phép tính toán số học, từ đó tăng tốc độ tính toán, giảm thiểu bộ nhớ cần thiết, tăng khả năng định vị nhiều nguồn phát cùng lúc. Hệ thống xác định vị trí nguồn phát tín hiệu ra đa trong không gian ba chiều bao gồm các khối: khối xử lý cao tần, khối xử lý số, khối xác định xung ra đa, khối truyền dữ liệu giữa các trạm thu, khối xử lý trung tâm, khối hiển thị. Phương pháp xác định vị trí nguồn phát tín hiệu ra đa trong không gian ba chiều dựa trên sự kết hợp của 2 phương pháp: phương pháp xác định thời gian đến của tín hiệu ra đa và phương pháp xác định độ sai lệch thời gian.

Ngày 24/05/2019, Cục SHTT ra thông báo kết quả thẩm định nội dung về việc từ chối do đơn đăng ký không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo hộ cho đơn đăng ký nói trên . Đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), NaciLaw đã tiến hành nộp công văn trả lời và đưa ra các lập luận chứng minh ngày 23/08/2019.

Sau khi trả lời công văn, Cục STTT Việt Nam đã ra thông báo nộp phí, lệ phí cấp văn bằng. Ngày 18/03/2020, NaciLaw nhận được Bằng độc quyền sáng chế số 23506 cho sáng chế: “Hệ thống và phương pháp xác định nguồn phát tín hiệu Rađa trong không gian ba chiều” theo Quyết định số 2356w/QĐ-SHTT.

Facebook messengerFacebook messenger