CAFETALK “SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU TRONG THỜI ĐẠI 4.0”

Ngày 26/6/2021 Luật sư Bùi Thị Lan – Luật sư thành viên của NaciLaw đã tham gia Cafetalk “Sở hữu trí tuệ và quản trị thương hiệu trong thời đại 4.0” cùng Ông Trương Văn Quý – Tổng giám đốc tại EQ Technology & Communications do BMP21 (JCI Việt Nam) phối hợp cùng YBA Tân Sơn Nhất (Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh – Chi hội Tân Sơn Nhất) tổ chức.

Tại buổi Cafetalk Luật sư Bùi Thị Lan đã chia sẻ về chủ đề “ Quản trị tài sản Sở hữu trí tuệ trong Doanh nghiệp” cho hơn 60 Doanh nghiệp tham gia.

NaciLaw mong rằng những thông tin trong buổi Cafetalk sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho các Doanh nghiệp, giúp Doanh nghiệp có thể nhận diện và quản lý cũng như khai thác tốt hơn các quyền Sở hữu trí tuệ trong quá trình phát triển Doanh nghiệp của mình.

Facebook messengerFacebook messenger