ĐẶNG QUÝ TIÊN

Giới thiệu

Ông Đặng Quý Tiên là thành viên sáng lập NaciLaw

Ông Đặng Quý Tiên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đa dạng liên quan đến M&A; tư vấn soan thảo hợp đồng; chuyển nhượng dự án; tư vấn đầu tư và đại diện tranh chấp Kinh doanh thương mại. Hiện nay Ông Đặng Quý Tiên đang tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ đăng ký các hồ sơ tại nước ngoài.

Lĩnh vực tư vấn

Đầu tư nước ngoài, M&A, hợp đồng, tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Tổ chức tham gia

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Trưởng ban Khách mời – BNI Excellence Chapter

Giảng viên thỉnh giảng – Đại học Ngoại thương Hà Nội

Giảng viên thỉnh giảng – Học viện An Ninh

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

BÙI THỊ LAN

Giới thiệu

Bà Bùi Thị Lan hiện đang là Giám đốc điều hành tại Naci Law.

Bà Bùi Thị Lan có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, xác lập quyền và bảo vệ quyền đối với các tài sản sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nước ngoài.

Lĩnh vực tư vấn

Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ;

Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ;

Quản trị thương hiệu, nhãn hiệu cho Doanh nghiệp tại Việt Nam;

Lixang; Nhượng quyền thương mại;

Tư vấn Hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp.

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật tại Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chứng chỉ Chuyên sâu Sở hữu trí tuệ – Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Tổ chức tham gia

Trưởng ban đào tạo – BNI A1 Chapter 2016

Trưởng ban pháp lý – Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam 2020

Cố vấn pháp lý – Dự án Stay Strong Việt Nam

Cố vấn pháp lý – Dự án Public Speaking

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

Young Ah, Ju 

Giới thiệu

Bà Young Ah, Ju đang là cố vấn pháp lý đầu tư của Naci Law.

Bà Young Ah, Ju có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp và tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại. Trong lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp, Bà Young Ah, Ju thực hiện tư vấn quản trị nội bộ, tư vấn thành lập và xin các loại giấy phép con cho doanh nghiệp. Trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Bà Young Ah, Ju tư vấn và thực hiện xin các loại giấy phép đầu tư, dự án đầu tư, giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài, chủ yếu là các nhà đầu tư Hàn Quốc, Trung Quốc, HongKong, Đài Loan. Hiện nay, Bà Young Ah, Ju đóng vai trò là cố vấn pháp lý đầu tư của Naci Law chủ yếu tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài tại nhiều quốc gia.

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn xin các loại giấy phép đầu tư;

Tư vấn xin các loại dự án đầu tư;

Tư vấn tranh chấp đất đai và lao động cho doanh nghiệp nước ngoài;

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học Chính quy, trường Đại học Seoul Hàn Quốc;

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ học, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn;

Luật sư Hàn Quốc.

Tổ chức tham gia

Công ty Naci Law

Ngôn ngữ

Tiếng Hàn/ Tiếng Việt/ Tiếng Anh/ Tiếng Ý.

LÊ NGỌC ANH

Giới thiệu

Bà Lê Ngọc Anh là Giám đốc Khối Sở hữu trí tuệ NaciLaw.

Trước khi làm việc tại NaciLaw Bà Lê Ngọc Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đặc biệt là lĩnh vực sáng chế khi công tác trên 20 năm tại Phòng thương mại và Công nghiệp VCCI.

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn Sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước

Li xăng, Nhượng quyền thương mại

Xử lý xâm phạm Sở hữu trí tuệ

Quản trị thương hiệu cho Doanh nghiệp

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật – Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Thạc sỹ Luật Dân sự, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội

Công chứng viên – Học Viện tư pháp

Đấu giá viên – Học viện tư pháp

Đại diện Sở hữu công nghiệp – Cục SHTT

Tổ chức tham gia

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

PHẠM THÚY ĐẠT

Giới thiệu

Bà Phạm Thuý Đạt là Trưởng phòng Tranh tụng tại NaciLaw.

Trước khi làm việc tại NaciLaw Bà Phạm Thuý Đạt đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính và hỗ trợ Công chứng tại Công ty Luật TNHH Lawpro; Văn phòng công chứng Hà Tây; Công ty đầu tư tài chính An Thịnh

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn hợp đồng dân sự, hôn nhân gia đình, thừa kế, đất đai

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật – Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Thạc sỹ Luật Dân sự, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức tham gia

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

DƯƠNG VĂN QUANG

Giới thiệu

Luật sư Dương Văn Quang hiện đang là Trưởng chi nhánh Công ty tại Bắc Giang. Trước khi định hướng trở thành Luật sư tư vấn chuyên nghiệp ông Dương Văn Quang đã có 12 năm kinh nghiệm công tác trong Viện kiểm sát nhân dân và giữ chức danh Kiểm sát viên.

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn án Hình sự, Dân sự, Khiếu kiện hành chính, Hôn nhân gia đình, Thừa kế

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật tại Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội

Chứng chỉ Kiểm sát viên tại Học Viện tư pháp

Chuyên sâu Kiểm sát viên tại Đại học Kiểm sát

Thạc sỹ tại Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội

Luật sư Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Tổ chức tham gia

Công ty NaciLaw

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

Jooyeog, Kim

Giới thiệu

Ông Jooyeog, Kim hiện đang là chuyên viên pháp lý đầu tư của Naci Law.

Ông Jooyeog, Kim có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thực hiện xin giấy phép đầu tư, xin dự án đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại. Đặc biệt, Ông Jooyeog Kim đã thực hiện nhiều thủ tục thành công tại thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan. Ngoài các công việc trên, Ông Jooyeog Kim còn là chuyên gia ngôn ngữ học, thành thạo nhiều ngôn ngữ, Ông cũng trực tiếp tham gia tư vấn đối với các vụ việc liên quan đến tranh chấp dự án, tranh chấp đất đai, lao động đối với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay, Ông Jooyeog Kim đang tập trung vào lĩnh vực tư vấn xin giấy phép đầu tư và các dự án đầu tư vào Việt Nam cho các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á.

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn xin các loại giấy phép đầu tư;

Tư vấn xin các loại dự án đầu tư;

Tư vấn tranh chấp đất đai và lao động cho doanh nghiệp nước ngoài;

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học Chính quy, trường Đại học Paichai Uiniversity;

Tốt nghiệp Cao Đẳng, trường Cao đẳng y tế Gwangju;

Tốt nghiệp trường ngôn ngữ tại Bloomfied Hoa Kỳ;

Chuyên gia Tiếng Anh của Học viện tiếng Anh Mumu.

Tổ chức tham gia

Công ty Naci Law

Ngôn ngữ

Tiếng Hàn/ Tiếng Việt/ Tiếng Anh.

NGUYỄN THỊ VÂN

Giới thiệu

Bà Nguyễn Thị Vân hiện đang là Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ Naci Law.

Bà Nguyễn Thị Vân có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, xác lập quyền và bảo vệ quyền đối với các tài sản sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nước ngoài. Trong lĩnh vực tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, Bà Nguyễn Thị Vân có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các đối tượng gồm: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, nhượng quyền thương mại. Trong lĩnh vực bảo vệ quyền, Bà Nguyễn Thị Vân tham gia tư vấn các vụ việc liên quan đến tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu và quyền tác giả. Hiện nay, Bà Nguyễn Thị Vân đang tập trung vào lĩnh vực đăng ký các hồ sơ nhãn hiệu và sáng chế tại thị trường Mỹ/Canada..và Đông Nam Á.

Lĩnh vực tư vấn

Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ;

Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ;

Quản trị thương hiệu, nhãn hiệu cho Doanh nghiệp tại Việt Nam;

Lixang; Nhượng quyền thương mại.

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội

Chứng chỉ Chuyên sâu Sở hữu trí tuệ – Cục Sở hữu trí tụe Việt Nam

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Tổ chức tham gia

Công ty NaciLaw

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

HOÀNG NGỌC LAN

Giới thiệu

Bà Hoàng Ngọc Lan hiện đang là Trưởng phòng Doanh nghiệp – Đầu tư tại Công ty NaciLaw.
Bà Hoàng Ngọc Lan được đào tạo cử nhân chính quy tại Đại học Luật Hà Nội và đào tạo
nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp.

Bà Hoàng Ngọc Lan có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn soạn thảo hợp đồng, chuyển nhượng dự án, tư vấn nội bộ doanh nghiệp, tư vấn pháp luật liên quan đến thủ tục doanh nghiệp, đầu tư, xin các loại giấy phép con và tham gia các vụ việc liên quan đến
giao dịch M&A… Hiện nay Bà Hoàng Ngọc Lan đang tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp.

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài

Trình độ học vấn

Cử nhân đại học Luật Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Tổ chức tham gia

Công ty NaciLaw

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh