ĐẶNG QUÝ TIÊN

Giới thiệu

Ông Đặng Quý Tiên là thành viên sáng lập NaciLaw

Ông Đặng Quý Tiên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đa dạng liên quan đến M&A; tư vấn soan thảo hợp đồng; chuyển nhượng dự án; tư vấn đầu tư và đại diện tranh chấp Kinh doanh thương mại. Hiện nay Ông Đặng Quý Tiên đang tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ đăng ký các hồ sơ tại nước ngoài.

Lĩnh vực tư vấn

Đầu tư nước ngoài, M&A, hợp đồng, tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật – Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Tổ chức tham gia

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Trưởng ban Khách mời – BNI Excellence Chapter

Giảng viên thỉnh giảng – Đại học Ngoại thương Hà Nội

Giảng viên thỉnh giảng – Học viện An Ninh

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

BÙI THỊ LAN

Giới thiệu

Bà Bùi Thị Lan hiện đang là Giám đốc điều hành tại Naci Law.

Bà Bùi Thị Lan có 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, xác lập quyền và bảo vệ quyền đối với các tài sản sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nước ngoài.

Lĩnh vực tư vấn

Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ;

Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ;

Quản trị thương hiệu, nhãn hiệu cho Doanh nghiệp tại Việt Nam;

Lixang; Nhượng quyền thương mại;

Tư vấn Hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp.

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật tại Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chứng chỉ Chuyên sâu Sở hữu trí tuệ – Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Tổ chức tham gia

Trưởng ban đào tạo – BNI A1 Chapter 2016

Trưởng ban pháp lý – Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ thế giới tại Việt Nam 2020

Cố vấn pháp lý – Dự án Stay Strong Việt Nam

Cố vấn pháp lý – Dự án Public Speaking

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

Nguyễn Trường Minh

Giới thiệu

Luật sư Nguyễn Trường Minh hiện đang là Giám đốc điều hành tại Công ty. Trước khi làm việc tại Công ty, Ông Nguyễn Trường Minh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đa dạng liên quan đến M&A; tư vấn soạn thảo hợp đồng và các hoạt động của doanh nghiệp; tư vấn cho Khách Hàng về các giao dịch dân sự bao gồm: mua, bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp tài sản, thừa kế, phân chia tài sản, ủy quyền. Ngoài ra, Ông Nguyễn Trường Minh cũng đại diện cho Khách Hàng trong việc chuẩn bị, nộp hồ sơ khởi kiện của Khách Hàng tại tòa án/cơ quan trọng tài để giải quyết tranh chấp của Khách Hàng đồng thời đại diện theo ủy quyền của Khách Hàng trong việc tham gia các giai đoạn tố tụng tại các cơ quan tòa án/ trọng tài.

Lĩnh vực tư vấn

Dân sự

Hình sự

Ngoài ra: Hôn nhân gia đình, Lao động.

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật tại Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Tổ chức tham gia

Công ty Naci Law

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

LÊ NGỌC ANH

Giới thiệu

Bà Lê Ngọc Anh là Giám đốc Khối Sở hữu trí tuệ NaciLaw.

Trước khi làm việc tại NaciLaw Bà Lê Ngọc Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đặc biệt là lĩnh vực sáng chế khi công tác trên 20 năm tại Phòng thương mại và Công nghiệp VCCI.

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn Sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước

Li xăng, Nhượng quyền thương mại

Xử lý xâm phạm Sở hữu trí tuệ

Quản trị thương hiệu cho Doanh nghiệp

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật – Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Thạc sỹ Luật Dân sự, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội

Công chứng viên – Học Viện tư pháp

Đấu giá viên – Học viện tư pháp

Đại diện Sở hữu công nghiệp – Cục SHTT

Tổ chức tham gia

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

PHẠM THÚY ĐẠT

Giới thiệu

Bà Phạm Thuý Đạt là Trưởng phòng Tranh tụng tại NaciLaw.

Trước khi làm việc tại NaciLaw Bà Phạm Thuý Đạt đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính và hỗ trợ Công chứng tại Công ty Luật TNHH Lawpro; Văn phòng công chứng Hà Tây; Công ty đầu tư tài chính An Thịnh

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn hợp đồng dân sự, hôn nhân gia đình, thừa kế, đất đai

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật – Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Thạc sỹ Luật Dân sự, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức tham gia

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

DƯƠNG VĂN QUANG

Giới thiệu

Luật sư Dương Văn Quang hiện đang là Trưởng chi nhánh Công ty tại Bắc Giang. Trước khi định hướng trở thành Luật sư tư vấn chuyên nghiệp ông Dương Văn Quang đã có 12 năm kinh nghiệm công tác trong Viện kiểm sát nhân dân và giữ chức danh Kiểm sát viên.

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn án Hình sự, Dân sự, Khiếu kiện hành chính, Hôn nhân gia đình, Thừa kế

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật tại Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội

Chứng chỉ Kiểm sát viên tại Học Viện tư pháp

Chuyên sâu Kiểm sát viên tại Đại học Kiểm sát

Thạc sỹ tại Khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội

Luật sư Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Tổ chức tham gia

Công ty NaciLaw

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

NGUYỄN THỊ VÂN

Giới thiệu

Bà Nguyễn Thị Vân hiện đang là Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ Naci Law.

Bà Nguyễn Thị Vân có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, xác lập quyền và bảo vệ quyền đối với các tài sản sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nước ngoài. Trong lĩnh vực tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, Bà Nguyễn Thị Vân có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các đối tượng gồm: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, nhượng quyền thương mại. Trong lĩnh vực bảo vệ quyền, Bà Nguyễn Thị Vân tham gia tư vấn các vụ việc liên quan đến tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu và quyền tác giả. Hiện nay, Bà Nguyễn Thị Vân đang tập trung vào lĩnh vực đăng ký các hồ sơ nhãn hiệu và sáng chế tại thị trường Mỹ/Canada..và Đông Nam Á.

Lĩnh vực tư vấn

Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ;

Thực thi quyền Sở hữu trí tuệ;

Quản trị thương hiệu, nhãn hiệu cho Doanh nghiệp tại Việt Nam;

Lixang; Nhượng quyền thương mại.

Trình độ học vấn

Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội

Chứng chỉ Chuyên sâu Sở hữu trí tuệ – Cục Sở hữu trí tụe Việt Nam

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Tổ chức tham gia

Công ty NaciLaw

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh

HOÀNG NGỌC LAN

Giới thiệu

Bà Hoàng Ngọc Lan hiện đang là Trưởng phòng Doanh nghiệp – Đầu tư tại Công ty NaciLaw.
Bà Hoàng Ngọc Lan được đào tạo cử nhân chính quy tại Đại học Luật Hà Nội và đào tạo
nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp.

Bà Hoàng Ngọc Lan có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn soạn thảo hợp đồng, chuyển nhượng dự án, tư vấn nội bộ doanh nghiệp, tư vấn pháp luật liên quan đến thủ tục doanh nghiệp, đầu tư, xin các loại giấy phép con và tham gia các vụ việc liên quan đến
giao dịch M&A… Hiện nay Bà Hoàng Ngọc Lan đang tập trung vào lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp.

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài

Trình độ học vấn

Cử nhân đại học Luật Hà Nội

Đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện tư pháp

Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Tổ chức tham gia

Công ty NaciLaw

Ngôn ngữ

Tiếng Việt/ Tiếng Anh