ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ

Theo quy định pháp luật quốc gia Việt Nam, nhãn hiệu chỉ được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ quốc gia được đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam không đồng nghĩa với việc được bảo hộ tại quốc qia khác. NaciLaw xin được giới thiệu cho bạn 03 phương thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế:

Các phương thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế

dang-ky-nhan-hieu-quoc-te-dangkybanquyen-001

Phương thức 1: Đăng ký trực tiếp tại quốc gia có nhu cầu bảo hộ.

Mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật quy định về sở hữu trí tuệ khác nhau. Vì vậy, người nộp đơn muốn được bảo hộ nhãn hiệu tại quốc gia nào thì sẽ thực hiện lên Cơ quan quản lý nhà nước về nhãn hiệu theo quy định pháp luật tại quốc gia đó.

Phương thức 2: Đăng ký khu vực.

Ở một số vùng, lãnh thổ, khu vực nhất định có mối liên hệ về một trong các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; vì vậy, họ thường thành lập một hội, liên minh với nhau để thực thi thống nhất về sở hữu trí tuệ và sẽ có quy định pháp luật chung về sở hữu trí tuệ được thiết lập và thực thi bởi các nước thành viên đó.

Ví dụ: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE; Liên minh châu Âu (EU); …

Trình tự, thủ tục: Do hệ thống pháp luật chung mà các nước thành viên trong khu vực quy định. Thời gian thẩm định sẽ phụ thuộc vào quốc gia được chỉ định và khác nhau đối với từng quốc gia chỉ định.

Phương thức 3: Đăng ký qua hệ thống Madrid.

Áp dụng đối với các nước thành viên của Nghị định thư Madrid/Thỏa ước Madrid. Thành viên Nghị định thư Madrid/Thỏa ước Madrid được liệt kê dưới danh sách sau đây (cập nhật mới nhất ngày 15/01/2019 bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO). Trong đó:

  • Nghị định thư Madrid: 103 thành viên
  • Thoả ước madrid: 55 thành viên

Việt Nam là thành viên của Nghị định thư Madrid, đồng thời là thành viên của Thỏa ước Madrid. Vì vậy, có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại quốc gia thành viên của Thỏa ước hoặc Nghị định thư này.

Trong quá trình mở rộng và phát triển thị trường tại Campuchia, Tân Hiệp Phát (THP Group) có tìm hiểu một số đơn vị thực hiện đăng ký 03 nhãn hiệu, sửa đổi bổ sung địa chỉ, tuyên bố sử dụng, gia hạn cho 09 nhãn hiệu đã được cấp văn bằng trước đó. Sau khi tiến hành trao đổi về năng lực thực hiện, THP Group đã quyết định sử dụng dịch vụ của NaciLaw để thực hiện các công việc trên. Nacilaw đã thực hiện tốt công việc của mình, hiện tại THP Group đã nhận được 09 văn bằng gia hạn và sửa đổi từ phía Nacilaw, 03 nhãn hiệu đã được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu.
TÂN HIỆP PHÁT / THP GROUP