SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ

Đăng ký sáng chế, bảo hộ sáng chế là một thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu đối với giải pháp kỹ thuật do mình làm chủ sở hữu. Đặt trong bối cảnh khoa học kỹ thuật đang phát triển từng giây, đối với tác giả/ chủ sở hữu sáng chế, việc đăng ký bảo hộ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu của mình đồng thời tăng giá trị kinh tế trên thực tế của giải pháp; đồng thời đây cũng là cơ chế để khuyến khích việc sáng tạo khoa học kỹ thuật trên thực tế.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ

Việc đăng ký sáng chế tại Cục SHTT Việt Nam phải trải qua các giai đoạn sau

NHỮNG KHÓ KHĂN THƯỜNG GẶP KHI ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ

Cá nhân tác giả/ chủ sở hữu sáng chế có thể tự tiến hành thủ tục đăng ký tại Cục SHTT, tuy nhiên sẽ có những khó khăn nhất định như sau

GIỚI THIỆU LUẬT QUỐC DÂN

Luật Quốc Dân thành lập năm 2013 với mục đích cung cấp các dịch vụ tư vẫn hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp. Chúng tôi đã đăng ký và bảo hộ cho hơn 5000 thương hiệu với sự uy tín, nhanh gọn và tỷ lệ thành công cao. Chúng tôi hiểu rằng điều này giúp doanh nghiệp xác lập quyền sở hữu và độc quyền sử dụng nhãn hiệu, biểu tượng của sản phẩm trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Phân biệt giữa các nhãn hiệu từ đó bảo vệ tài sản vô hình cũng là đứa con tinh thần của doanh nghiệp, tránh những trường hợp cạnh tranh không lành mạnh hay xung đột quyền lợi liên quan đến nhãn hiệu, thương hiệu.

NGÔ ANH TUẤN

Luật sư, thạc sỹ

ĐẶNG QUÝ TIÊN

Luật sư tư vấn

BÙI THỊ LAN

Luật sư tư vấn

HOÀNG NGỌC LAN

Luật sư tư vấn

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM VÀ MỸ CHO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL)

 

Trong các năm 2016; 2017; 2018 Naci Law trở thành đối tác đăng ký sáng chế quan trọng của Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội- công ty về công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện công việc. Đến nay NaciLaw đã hoàn thiện 58 sáng chế. Các sáng chế được ký kết giai đoạn cho năm 2018 vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

Phạm vi dịch vụ hoạt động của Naci Law còn trải dài sang các mảng đăng ký quốc tế. Chúng tôi đã bảo hộ thành công các sáng chế của chủ đơn Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới thông qua các hình thức thích hợp.