NHỮNG LÝ DO CẦN GIA HẠN NHÃN HIỆU

Theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm. Vì vậy, cứ sau mỗi 10 năm, để tiếp tục được sử dụng và sở hữu nhãn hiệu, Chủ sở hữu nhãn hiệu cần thực hiện thủ tục gia hạn nhãn hiệu. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không sử dụng nhãn hiệu trong thời gian dài hoặc không kịp thời gia hạn trước ngày hết hạn: Nhãn hiệu sẽ bị chấm dứt hiệu lực theo Khoản 1 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ:

Điều 95. Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

1. Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;”

 • Đồng thời, bất kỳ người nào sử dụng nhãn hiệu của bạn sẽ không bị coi là xâm phạm, bạn sẽ không có cơ sở pháp lý để xử lý hoặc ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu của mình.
 • Bên cạnh đó, việc không gia hạn nhãn hiệu đồng nghĩa với việc nhãn hiệu không được bảo hộ, khi người khác nộp đơn yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu trùng lặp/ tương tự với nhãn hiệu của bạn và được cấp văn bằng bảo hộ thì chủ thể đó có quyền ngăn cấm không cho bạn sử dụng nhãn hiệu.

Chính vì vậy, việc gia hạn hiệu lực trước thời hạn là vô cùng cần thiết. Hồ sơ yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực. Yêu cầu gia hạn có thể nộp sau thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí cho mỗi tháng bị muộn theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

QUY TRÌNH GIA HẠN NHÃN HIỆU 

01

Chuẩn bị hồ sơ

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNDKNH) – Nacilaw sẽ giúp bạn soạn thảo;
 • Bản gốc GCNDKNH;
 • Giấy ủy quyền;

02

Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Có 02 cách thức:

+ Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các địa chỉ của Cục Sở hữu trí tuệ:

 • Trụ sở Cục Sở hữu Trí tuệ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

+ Nộp hồ sơ trực tuyến: Bạn có thể nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận nhãn hiệu trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu Trí tuệ theo đường link: http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do

Để gia hạn theo cách này bạn cần có chữ ký số (còn gọi là USB Token) và phải đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

03

Nhận kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định hồ sơ trong thời hạn 01 tháng và ra Quyết định ghi nhận gia hạn hoặc từ chối hồ sơ. Thời hạn 01 tháng là thời gian theo quy định củ luật, tuy nhiên thời gian thực tế sẽ lên đến 03-05 tháng do Cục Sở hữu trí tuệ bị tồn đọng đơn và số lượng đơn nộp rất lớn. Nacilaw sẽ giúp bạn theo dõi, xử lý hồ sơ, nhận kết quả & bàn giao đến bạn.

CHI PHÍ GIA HẠN NHÃN HIỆU 

Một hồ sơ gia hạn đối với 01 GCNDKNH cho 01 nhóm sản phẩm/dịch vụ là 1.200.000 đồng. Nếu bạn nộp muộn thì bạn phải nộp thêm lệ phí gia hạn muộn là 10% lệ phí gia hạn/ 01 tháng nộp muộn. (Căn cứ quy định tại Thông tư số  263/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp)

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của tôi vừa hết hạn được 1 tháng. Tôi có thể tiếp tục gia hạn được không?

Căn cứ theo Điều 95 Luật SHTT và khoản 3 Điều 31 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định như sau:

“- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.

– Để được gia hạn, trong vòng 06 tháng trước ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

– Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.”

Vì vậy, trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của bạn vừa hết hạn được 1 tháng, thì tại thời điểm hiện tại Chủ đơn hoàn toàn có thể tiếp tục gia hạn nhưng phải kèm theo lệ phí gia hạn cộng với lệ phí gia hạn cho 01 tháng muộn

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của tôi có nhiều nhóm hàng hóa/ dịch vụ, nhưng tôi chỉ muốn gia hạn cho 1 nhóm hàng hóa thì có được không?

Theo điểm a khoản 20.4 Điều 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (được sửa đổi bởi điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN) quy định thời điểm tiến hành gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ

Theo quy định trên, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn cho toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ. Do đó, nếu chủ đơn chỉ muốn gia hạn cho một nhóm hàng hóa cụ thể thì hoàn toàn có thể thực hiện được.

Thời gian gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có lâu không?

Căn cứ tại Điều 93, Điều 94 Luật SHTT hiện hành, Điều 31 Nghị định 65/2023/NĐ-CP: Thời hạn thẩm định đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực GCN đăng ký nhãn hiệu là 01 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Tuy nhiên trên thực tế, thời hạn thực hiện thủ tục gia hạn bị kéo dài từ 08-10 tháng kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Tôi làm mất Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì có thực hiện gia hạn được không?

Mất Giấy chứng nhận vẫn có thể thực hiện thủ tục gia hạn được. Tình huống này sẽ chia làm 2 trường hợp:

 • Trường hơp 1: Chủ đơn muốn ghi nhận lên văn bằng bảo hộ. Chủ đơn sẽ thực hiện thủ tục cấp lại song song với thủ tục gia hạn hiệu lực. Sau đó, yêu cầu gia hạn sẽ được ghi nhận trên văn bằng bảo hộ bản cấp lại.
 • Trường hợp 2: Chủ đơn không cần ghi nhận lên văn bằng bảo hộ. Chủ đơn có thể thực hiện thủ tục gia hạn và không yêu cầu ghi nhận lên văn bằng bảo hộ. Sau đó, Cục SHTT sẽ ban hành Quyết định gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Tôi phải gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong khoảng thời gian nào?

Căn cứ theo Điều 95 Luật SHTT và khoản 3 Điều 31 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định như sau:

Để được gia hạn, trong vòng 06 tháng trước ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, chủ Văn bằng bảo hộ phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.”

Vì vậy, để gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Chủ đơn cần thực hiện trong vòng 06 tháng trước ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực. Yêu cầu gia hạn có thể nộp sau thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí cho mỗi tháng bị muộn theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Thành phần hồ sơ gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận nhãn hiệu gồm những gì?

Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gồm các tài liệu sau đây:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ (Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp dưới dạng giấy và có yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);
 • Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).

Lưu ý: Hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể yêu cầu gia hạn hiệu lực cho một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng loại đối tượng và cùng chủ sở hữu.

Phí, lệ phí nhà nước đối với thủ tục gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận nhãn hiệu là bao nhiêu?

Căn cứ biểu phí quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC thu phí trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thì lệ phí gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu như sau:

 • Lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu (10 năm) cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ: 100.000 đồng.
 • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng.
 • Phí sử dụng văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu (10 năm) cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ: 700.000 đồng.
 • Phí công bố Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.
 • Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.
Naci law

TƯ VẤN CHI TIẾT VỀ GIA HẠN NHÃN HIỆU

Luật sư tại Naci Law sẽ gọi lại và tư vấn chi tiết cho bạn, chỉ cần để lại số điện thoại

ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ TẠI NACI LAW – ĐẠI DIỆN CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn Sở hữu trí tuệ

Đại diện SHCN, Luật sư

Lê Ngọc Anh

Luật sư tư vấn

Bùi Thị Lan

Luật sư tư vấn

Đặng Quý Tiên

DỊCH VỤ GIA HẠN NHÃN HIỆU TẠI NACI LAW 

Giúp bạn hoàn thành việc gia hạn Online, nhận kết quả ngay tại nhà

LỢI ÍCH TĂNG THÊM KHI GIA HẠN NHÃN HIỆU TẠI NACI LAW

Không có chi phí ẩn

 

Chi phí mà Nacilaw đưa ra bao gồm tất cả các khoản phí mà bạn cần trả, không có các khoản chi phí phát sinh hoặc các chi phí không giải thích được.

Nhanh chóng & Hiệu quả

 

Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện 1 cách nhanh chóng & hiệu quả thông qua mạng lưới quan hệ của Chúng tôi. Đồng thời việc thực hiện công việc với 1 công ty luật có bề dày hơn 10 năm sẽ giúp bạn an tâm về kết quả đạt được

Giảm thiểu thời gian đi lại & chuẩn bị hồ sơ

Việc mất thời gian vào việc chuẩn bị hồ sơ và đi lại sẽ làm tốn kém thời gian & tiền bạc của bạn. Thay vì đó, hãy ủy quyền cho Chúng tôi để dành thời gian vào việc phát triển và lên các chiến lược cho Doanh nghiệp của bạn

Đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp

 

Chúng tôi có 1 đội ngũ chuyên nghiệp và đã thực hiện thành công nhiều vụ việc để thực hiện các công việc của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được các khuyến nghị hoàn toàn miễn phí.

Dịch vụ hậu mãi

 

Chúng tôi định vị là Công ty Luật thực hiện các hoạt động tư vấn dành cho SMEs & Start up. Vì vậy ngoài dịch vụ nêu trên, Chúng tôi hoàn toàn tư vấn được cho bạn những vướng mắc về pháp lý khi bạn điều hành Doanh nghiệp. Chúng tôi cũng có ưu đãi 15% cho bạn khi thực hiện dịch vụ thứ 2 trở đi.

Hoàn trả 100% chi phí

 

Trong các trường hợp bạn không hài lòng hoặc không đạt được thỏa thuận theo như đã thống nhất ban đầu giữa 2 bên. Hãy trao đổi cùng chúng tôi để tìm các giải đáp. Nếu không muốn thực hiện tiếp tục các dịch vụ, Nacilaw sẽ hoàn trả 100% chi phí cho dịch vụ đó.